04 Video

04_YouTube

1. ค้นหาหนังสั้นจาก youtube 
2. ใส่คำสำคัญ เพื่อค้นหาคลิปที่ต้องการ
3.  คลิกขวา แสดง short menu
4. copy URL video หรือ คัดลอก URL ของวีดีโอ

1. เลือก URL ของคลิป
2. คลิกขวาเลือก Copy หรือ คัดลอก 


1. ไปหน้าเพจที่ต้องการวางคลิป กดวางตำแหน่ง Cursor


1. เลือก insert 
2. เลือก YouTube


1. วาง หรือ Paste หรือ Ctrl+v ของ URL ที่คัดลอกมา
2. ปรับขนาดคลิปที่จะแสดง
3. เส้นกรอบ
4. ใส่ข้อความส่วนห้วคลิป
5. กด SAVE

1. กด Save หน้าเพจ


แสดงผลลัพธ์ที่ได้
Comments