03 URL

03_แทรกURL

ตัวชี้แหล่งในอินเทอร์เน็ต หรือ โปรแกรมชี้แหล่งทรัพยากรสากล [1] (อังกฤษUniform Resource Locator, Universal Resource Locator) เรียกโดยย่อว่า ยูอาร์แอล (อังกฤษURL) คือตัวระบุแหล่งทรัพยากรสากล (URI) ประเภทหนึ่ง ซึ่งใช้สำหรับระบุแหล่งที่อยู่ของทรัพยากรที่ต้องการ และมีกลไกบางอย่างสำหรับดึงข้อมูลทรัพยากรนั้นมา ในการใช้ในเอกสารทางเทคนิคและการอภิปรายทั่วไป มักจะใช้ยูอาร์แอลแทนความหมายที่คล้ายกับยูอาร์ไอ [2] ซึ่งไม่ใช่ความหมายที่ถูกต้องและอาจทำให้เกิดความสับสน ในภาษาพูดทั่วไป ยูอาร์แอลอาจหมายถึง ที่อยู่บนเว็บหรือ ที่อยู่อินเทอร์เน็ต ก็ได้ ซึ่งปกติแล้วเรามักพิมพ์ยูอาร์แอลในแถบที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์เพื่อเรียกข้อมูลจากเว็บไซต์

เราเรียก URL ว่า Address หรือ Link ตามผลิตภัณฑ์

วิธีการสร้าง URL 
1. คลิกตำแหน่งที่ต้องการวาง URL


2. เลือก Insert > Link

หากเรียกอ้างอิงภายในเว็บไชต์ตนเอง 
1. เลือก Sites page
2. พิมพ์ข้อความแสดง
3. เลือกหน้าเพจแสดง
4. กด OK

ผลลัพธ์ที่ได้


หากเรียกอ้างอิงจาก URL ภายนอก
1. เลือก Web Address
2. พิมพ์ข้อความแสดง
3. Paste > URL ที่ต้องการแสดงผล
4. ติกถูก หากต้องการให้ URL ดังกล่าวเปิดหน้าต่างใหม่
5. กด OK

ผลลัพธ์ที่ได้
Comments