08 Theme

นักศึกษาสามารถเปลี่ยน Theme ของเว็บไซต์ e-Portfolio แบบสำเร็จรูปที่ทาง Google ได้เตรียมไว้ให้ใช้ได้
1. คลิกที่รูปเฟือง (Settings) > Manage Site

2. ที่ Menu ทางด้านซ้าย เลือก Themes Colors and Fonts เพื่อปรับแต่งหน้าจอให้สวยงาม
2.1 เลือก Theme สำเร็จรูป (เบอร์ 2)
2.2 เมื่อปรับแต่งตามใจชอบเสร็จแล้ว ให้บันทึกการตั้งค่า (เบอร์ 3)
2.3 นอกจากการปรับตั้งค่า Theme แบบสำเร็จรูปแล้ว นักศึกษาสามารถปรับค่าในส่วนต่างๆ เพิ่มเติมได้จากเมนูย่อย เช่น Horizontal Navigation เป็นต้น


Comments