05 Calendar

05_Calendar

1. ไปหน้าเพจที่ต้องการวางคลิป กดวางตำแหน่ง Cursor

1. เลือก Insert
2. เลือก Calendar


1. เลือก Calendar ที่ต้องการแสดง
2. กด Select


1. ปรับแต่งตามต้องการ
2. กด SAVE


1. กด Save หน้าเพจ


ผลลัพธ์ที่แสดง
Comments