+ Modify ePortfolio

นักศึกษาสามารถตกแต่ง e-Portfolio ของนักศึกษาให้สวยงามได้โดยใช้เทคนิคเหล่านี้ครับ ก็จะช่วยให้เว็บของนักศึกษาน่าเยี่ยมชมมากขึ้น