09 การ publish template

เราสามารถสร้างเทมเพลตของเรา ให้เพื่อนได้ใช้เป็นเทมเลตได้ง่ายๆ ดังขั้นตอนต่อไปนี้

1. ไปที่ More > เลือก Manage Site

2. ที่ General ให้เราเลื่อนลงมาจนเจอคำว่า Publish this site as a template 

3. เขียนคำบรรยายเกี่ยวกับเว็บไซต์เราสักนิดหน่อย และกด Submit 

4. เท่านั้นเราก็ได้ทำการบริจาคเทมเพลตของให้เราให้กับคนในมหาวิทยาลัยได้นำไปใช้ คนอื่นๆ ไม่ต้องมาสร้าง Tab เมนูเอง และเค้าสามารถเอาไปใช้ได้ทันที 

Comments