07 การย้ายเพจ

1. เลือกหน้าเพจ หรือหน้าเพจย่อย ที่ต้องการย้ายดังหมายเลข 12. กดปุ่ม more ดังหมายเลข 1 และเลือกเมนู กด move page ดังหมายเลข 23. เลือกตำแหน่งที่วาง กด + เพื่อขยายหน้าเพจย่อย ดังหมายเลข 14. เลือกตำแหน่งที่วาง ให้มีแถบสีเพื่อแสดงว่าเราเลือกตำแหน่งนั้น ดังหมายเลข 1 และกดปุ่ม move เพื่อย้าย ดังหมายเลข 25. แสดงการย้ายตำแหน่งเรียบร้อย


Comments